Reglement (beknopt)

Lidmaatschap en contributie

 

Hoe word je lid

Het aspirant lidmaatschap van de vereniging kan worden verkregen door het invullen en insturen van het inschrijfformulier; zie hiervoor het tabblad 'Lidmaatschap'. Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering kan je ingestemd worden door de leden als volwaardig lid. Vul minimaal het bovenste gedeelte volledig in tot en met deel 1, kruis de juiste vakjes aan en lever dit formulier, voorzien van een handtekening, in bij een van de bestuursleden of meesturen als bijlage; zie hiervoor het linker menu bij 'Contact'
Lessen: Wanneer je wil deelnemen aan een les tijdens de clubavond en deze "vol" is, kun je jezelf op de wachtlijst laten zetten welke op volgorde van aanmelding wordt behandeld.


Wijzigingen doorgeven

Persoonlijke wijzigingen, zoals verhuizing of e-mailadres, moeten worden doorgegeven. In het bovenste gedeelte van het inschrijfformulier vul je de "oude of bestaande" gegevens in. De nieuwe gegevens vul je in bij deel 2.Beëindiging van de lessen en/of het lidmaatschap

Vul altijd het bovenste gedeelte van het formulier volledig in. Als je bij meerdere onderdelen ingeschreven bent, geef dit dan duidelijk aan. Geef indien mogelijk ook een reden op voor beëindiging. Denk aan de contributie regels en de juiste procedure hiervan.
Lidmaatschap: Dit kan voor het einde van het boekjaar van de vereniging (kalenderjaar) opgezegd worden, met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Is niet tijdig opgezegd, dan geldt de opzegging tegen het einde van het daaropvolgende boekjaar.
Lessen: Deze moeten minimaal één maand voor aanvang van een nieuw kwartaal worden opgezegd.
Bij het NIET kunnen deelnemen aan de les(sen) in verband met blessure(s) van paard of pony en/of ruiter is behoud van het betreffende lesuur alleen mogelijk wanneer het lesgeld wordt doorbetaald.
Bij beëindiging van het lidmaatschap en/of de lessen is geen restitutie mogelijk van de reeds betaalde contributie.


Enkele belangrijke punten

Het inschrijfformulier dient volledig ingevuld en ondertekend te worden. De toelating gaat in eerste instantie via het bestuur, waarna dit verder verwerkt wordt door de ledenadministratie.
Het bestuur houdt een register van leden bij. In het register worden alleen die gegevens bijgehouden welke voor het realiseren van het doel van de vereniging noodzakelijk zijn.
Als lid van onze vereniging kan je een startpas of startlicentie aanvragen via MijnKNHS.nl om mee te kunnen doen aan officiële KNHS-wedstrijden. Voor een overzicht van startpassen en startlicenties klik hier.


Kosten lidmaatschap R.V. Sint Petrus en lesgeld

 • éénmalig inschrijfgeld                        25,00 euro             
 • lidmaatschap                                    

  17,50 euro p.p./p.j.

              bij minderjarige kinderen (<18 jaar) hoort minimaal één ouder/verzorger ook lid te worden á 17,50 euro
 • lesgeld                                               65,00 euro per kwartaal
              wij maken voor onze clublessen gebruik van de rijbak van de ponyclub, hiervoor is het noodzakelijk om in het bezit te zijn van een geldige rijbakpas,
              klik hier voor aanschaf en kosten

 
Kosten lidmaatschap KNHS en startpas of startlicentie  

Klik hier voor de tarievenlijst van de KNHS.Enkele huishoudelijke regels

 1. Op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering worden nieuwe leden ingestemd. Je wordt geacht als aspirantlid, en indien nodig één ouder/verzorger, hierbij aanwezig te zijn. Indien niet aanwezig blijf je aspirantlid en wordt het jaar daarop wederom 25,00 euro in rekening gebracht.
 2. Het inschrijfgeld en contributie dient binnen 14 dagen betaald te zijn.
 3. Zorg dat je jaarlijks aanwezig bent op de Algemene Ledenvergadering.
  Voor deze vergadering mag je extra agendapunten opstellen (doe dit vooraf i.o.m. het bestuur).
  Alle leden die voorafgaand aan het verenigingsjaar 18 jaar zijn geworden, mogen meestemmen.
 4. Er is een inspanningsverplichting voor alle leden tijdens het jaarlijkse Concours Hippique met Pinksteren.
 5. Verdere regels zijn te lezen in de uitgebreide versie van de STATUTEN Rijvereniging St. Petrus Leende; Raadpleeg het bestuur.